Welkom bij Vyvey & Co

Bij Vyvey & Co wordt er een bijzonder belang gehecht aan een directe relatie met u als klant. Al is het cliënteel van het kantoor variërend van klein naar groot, van Belgisch tot internationaal en verspreid tussen de “profit”, “non-profit” en “social-profit”-sectoren, is de aandacht gericht op de kwaliteit van de dienstverlening aan u als klant toe. Deze diensten worden zowel uitgevoerd samen met uw andere raadgevers, samen met onze bevoorrechte partners en/of door onze eigen diensten.

internationale associatie

audit & assurance

Opdrachten voorzien in het wetboek van vennootschappen met betrekking tot waarmerking van financiële staten.

accountancy

Opmaak, advisering en/of nazicht van de jaarrekening en begeleiding bij de opmaak van financiële rapporteringen.

fiscaliteit

Bijstand, optimalisatie en advisering omtrent belastingen voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

financiële diensten

Financiële diensten in het kader van bedrijfsovernames, successieplanning, gerechtelijke opdrachten en reorganisatie.